ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列
ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列
ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列
ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列
ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列
ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列

ND22B-□Z(HH5□P)通用电磁继电器系列

触点形式:2Z、2H、2D、3Z、3H、3D、4Z、4H、4D

接触电阻:≤100mΩ(1A 6VDC)

触电负载:5A 250VAC/30VDC、3A 250VAC/30VDC

绝缘电阻:≥500MΩ(500VDC)

吸合/释放时间:≤25ms/25ms

插座模式:电路板和插座安装

额定线圈功率:DC/AC 0.9W/1.2VA

规格

触点形式 2D 2H 2Z 3D 3H 3Z 4D 4H 4Z
接点电阻

≤100mΩ(1A 6VDC)

触点金属

AgCdO AgSnO2

触点负载

5A 250VAC/30VDC、3A 250VAC/30VDC
绝缘电阻

≥500MΩ(500VDC)

介质耐压

线圈与触点间≥1500VAC 1min
断开触点间≥1000VAC 1min

触点组间≥1500VAC 1min

吸合/释放时间

≤25ms/25ms

插座模式

电路板和插座安装 

线圈参数

线圈额定功率 

DC/AC 0.9W/1.2VA

 

DC 线 圈 规 格 参 数 表

额定

电压 (VDC)

吸合

电压 (VDC)

释放

电压 (VDC)

线圈电阻Ω: ±10%

5

4.0

0.5

28

6

4.8

0.6

40

12

9.6

1.2

160

24

19.2

2.4

640

48

38.4

4.8

2560

110

88.0

11.0

12100

 

AC线 圈 规 格 参 数 表

 

额定

电压 (VDC)

吸合

电压 (VDC)

释放

电压 (VDC)

 线圈电阻Ω:  ±10%

6

4.8

1.8

12

12

9.6

3.6

42

24

19.2

7.2

168

48

38.4

14.4

675

110

96.0

36.0

3500

220/240

176.0

66.0

14000/16500

 

轮廓尺寸;接线图(下图)

在线
客服

客服
热线

0577-61731888
客服热线

关注
微信

微信二维码

客服
邮箱